Tjänster

Mätning och beräkning

 

 

 • Inmätning med totalstation
 • Inmätning med GPS
 • Nätverks-RTK
 • Utsättning
 • Inmätningsplaner
 • Terrängmodeller
 • Massberäkning och sektionering
 • Avvägning

 

Kartprodukter och övriga tjänster

 

 

 • Databaser
 • Utbildning
 • Inventering av markområden
 • Inventering av ledningssystem
 • Inventering av gatunät
 • Specialkartor

Kartframställning

 

 • Grundkartor
 • Ledningskartor VA, Värme, El m.m.
 • Orienteringskartor
 • Gravkartor
 • Mark- och skötselplaner

© Geoinformation i Sverige AB - Jobbar mot ISO 9001 och 14001